Up

Køberet/Udbudsmateriale

523-215000 SSO/mbu
26.06.2019

 

UDBUD AF ANDELE I K/S H-HF MØLLE I

I forbindelse med Hjørring kommunes byråds vedtagelse 201.8111-L03 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 er der skabt mulighed for gennemførelse af et vindmølleprojekt ved Hirtshals Havn.

Projektet indebærer opførelse af 4 vindmøller, med en totalhøjde på 150 meter af typen V136-4,2 MW fra producenten Vestas.

Opstiller af vindmøllerne er Havnefondens Byggeselskab ApS.

I henhold til lov om vedvarende energi (VE-loven) skal vindmølleropstilleren udbyde mindst 20 % af projektets værdi i henhold til udbudsmaterialet som ejer-kommanditandele til enhver person over 18 år, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig, der ligger højest 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes, er berettiget til at afgive købstilbud. Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning

Såfremt alle andele ikke sælges til disse borgere, skal overskydende andele tilbydes andre borgere over 18 år der har fast bopæl i Hjørring Kommune eller ejer en fritidsbolig i Hjørring kommune. Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

Antallet af andele og prisen for disse fastsættes i en størrelse, som svarer til en årlig produktion på 1.000 kWh.

De 4 vindmøller har ifølge EMD og Vestas vindrapporter udarbejdet på site en samlet beregnet produktion på 76.623 t.kWh fratrukket 5,6 % tab, dvs. en samlet forventet produktion på hhv. 72.360.700 kWh og 70.700.000 kWh årligt i et normalt vindår, dvs. gennemsnit fra de 2 prognoser på 71.530.350 kWh

For vindmølle 1 der udbydes som Laugmølle til offentligheden i K/S H-HF Mølle I, antager den forventede produktion på hhv. 18.078.900 kWh og 17.900.000 kWh, dvs. gennemsnit fra de 2 prognoser på 17.989.450 kWh. efter et fratrukket rådighedstab på 5,6 %. Den samlede udbudte årlige produktionskapacitet svarer derfor til 14.306.070 kWh eller min. 14.307 anparter.

Der udbydes således 14.307 andele i henhold til køberetsordningen.

Prisen pr. andel er i alt kr. 1.668,00. Kontantindskuddet udgør kr. 1.668,00, medens kr. 0,00 udgør resthæftelsen pr. andel. Hæftelsen er personlig men ikke solidarisk. Herudover hæfter kommanditisterne ikke.

Fristen for afgivelse af købstilbud er 11. september 2019.

https://hirtshalshavnefond.dk/ vil der kunne rekvireres et eksemplar af udbudsmaterialet. Som bilag til dette udbudsmateriale er bl.a. ”blanket til brug for afgivelse af købstilbud”, der skal anvendes såfremt man ønsker at købe andele. Afgivelse af tilbud sker i øvrigt i henhold til de retningslinjer, der fremgår af udbudsmaterialet. På hjemmesiden www.koeberetsordningen.dk vil der tillige kunne indhentes yderligere information om udbuddet.

Der afholdes møde om udbuddet den 14. august 2019 kl. 19.00 ved Nordsøen, beliggende Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals. Af praktiske hensyn bedes tilmelding til mødet ske senest den 12. august 2019 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

HjulmandKaptain
Frederikshavnsvej
215 Postboks 120
DK-9800 Hjørring
Tel. + 45 7015 1000
Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 32 33 71 20 Bank 7420 1021347
 
 
Powered by Phoca Download