Login for andelshavere

Log på  \/ 
x
x

Bestyrelsen i Hirtshals Havnefond

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der iht. fondens Fundats (vedtægter) udpeges således:

-   Hirtshals Havn udpeger 1 (ét) medlem

-   Hirtshals Service Group udpeger 1 (ét) medlem

-   Hirtshals Havn og Hirtshals Service Group udpeger i fællesskab 1 (ét) medlem

 

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål og aktiviteter. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.

Nedenfor præsenteres den udpegede bestyrelse med angivelse af udpeger og udpegningsdato/-periode samt det pågældende medlems øvrige ledelseshverv.

 

 

Jens Peter Lunden

Bestyrelsesformand

Udpeget af: Hirtshals Havn og Hirtshals Service Group i fællesskab

Udpeget d.: 21.11.2018

Udpegningsperiode: 4 år

Jens Peter ejer og driver landbrug med svineproduktion på Asdal Hovedgaard, Gårestrup Vindmøllepark ved Vidstrup og er 50% ejer af GrønGas med biogasanlæg i Vrå og Hjørring. Af bestyrelses- og tillidsposter kan bl.a. nævnes Biogasbranchen, FDKV Foreningen Danske kraftvarmeværker, Hirtshals Havnefond og GrønGas-koncernen samt repræsentantsskabsposter i DLG og Alm. Brand.


Claus Roden Jensen

Bestyrelsesmedlem (uafhængigt)

Udpeget af: Hirtshals Havn

Udpeget d.: 21.11.2018

Udpegningsperiode: 4 år

Claus er direktør, stifter og medejer af HMU A/S Entreprenørforretning i Hirtshals, som beskæftiger knap 30 medarbejdere inden for byggeri og anlæg med alle former for jord-, kloak-, beton-, forsyning og belægningsarbejder såvel som tømrer/snedkerarbejde.


Per Christensen

Bestyrelsesmedlem (uafhængigt)

Udpeget af: Hirtshals Service Group

Udpeget d.: 21.11.2018

Udpegningsperiode: 4 år

Per er medejer og daglig leder af virksomheden Marine-El med placering på Hirtshals Havn. Desuden sidder han i bestyrelsen for Erhverv Hjørring og som formand for netværket Hirtshals Service Group. Hirtshals Service Group er en sammenslutning af maritime service-virksomheder på Hirtshals Havn. I den rolle repræsenterer Per Christensen 47 virksomheder og deres interesser i driften og udviklingen af havnen og dens service-klynge.