Privatlivspolitik Hirtshals Havnefond

- om indsamling og anvendelse af personoplysninger ifm. samhandel.

Behandling af personoplysninger til opfyldelse af kontrakt/aftale

I forbindelse med din samhandel med Hirtshals Havnefond og tilknyttede selskaber1 ("Selskabet", "vi", "os" eller "vores") har du afgivet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dit CVR-nr.
  • Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af samhandlen, da det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores del af handlen såsom afregning, fakturering og betaling. Oplysningerne vil blive opbevaret i op til 5 år efter sidste transaktion jf. Bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af regnskabsmateriale. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis vores samhandel involverer, at vi arrangerer og/eller betaler afhentning af et produkt hos dig, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til transportøren.

Datasikkerhed

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant jf. ovenfor.

Vi anvender tredjeparter til hosting/opbevaring og behandling af persondata/-oplysninger ifm. håndtering af din samhandel med os. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Som registreret har du visse rettigheder, som vi som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du kan kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at vi begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os. Du kan endvidere kontakte os, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet. Vi kan kontaktes ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Hirtshals Havnefond
CVR-nr. 40045929
Grøngasvej 13
9760 Vrå
E-mail: info@hirtshalshavnefond.dk              

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

1 Selskaberne omfattet af nærværende Privatlivspolitik er: Hirtshals Havnefond (CVR: 40045929), Hirtshals Havnefond Holding ApS (CVR: 40255192), Havnefondens Byggeselskab ApS (CVR: 40258140), H-HF Mølle I ApS (CVR:40288191), H-HF Mølle II ApS (CVR: 40258256), H-HF Mølle III ApS (CVR: 40258302) og K/S H-HF Mølle IV (CVR: 40258574).