Vindmøllerne

Fire Vestas V136 4,2MW vindmøller på Hirtshals Havn

Vindmøllerne

Lokalisering

De fire vindmøller lokaliseres på landudvidelse på 250.000 m2 som Hirtshals Havn etablerede i 2015-2018.

Vindmøllerne vil være placeret i det logistik- og erhvervsområde, der kendetegner Hirtshals Havn. De enkelte vindmøller er placeret, så de i størst muligt omfang muliggør den fortsatte og innovative erhvervsudvikling på havnen.

De fire vindmøller er placeret direkte til Skagerrak, og lokaliseringen betegnes som en af Danmarks bedste, hvormed økonomien i de enkelte vindmøller bliver karakteriseret som attraktiv. For så vidt angår vindmøllernes el-produktion, vil den havnære placering betyde, at produktionen tilnærmer sig hav-vind-el-produktion.

 

Vindmøllerne

De fire vindmøller er standard vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, og vindmøllernes dimensioner opfylder kravene i plangrundlaget.

De fire vindmøller er af typen Vestas V136 på 4,2MW.

Vindmøllerne opføres i perioden marts til september 2019 for planlagt idriftsætning i uge 41-45 (oktober) 2019

Der tegnes full-serviceaftaler på vindmøllerne, der inkludere hovedkomponenter, og denne serviceaftale videresælges med vindmøllerne. Serviceaftalerne vil have en funktionsperiode på 20-25 år, og den årlige udgift vil ligge på et niveau i størrelsesorden 450.000-550.000 kr. pr. vindmølle.

Vindmøllernes el-produktion er beregnet til at udgøre ca. 17,5 GWh pr. år. pr. vindmølle. Der er tale om gennemsnittet af EMD Meso og vindmølleproducenternes vindberegninger.

Vindmøllerne vil blive solgt med en binding på el-prisen på 26 øre pr. kWh i den 3-årig periode fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2022.

Vindmøllerne vil have en estimeret levetid på 25-30 år.

 

Investering

Som køber foretages en investering i én vindmølle til en markedsbestemt pris, der fastsættes gennem forhandling. Købet af en idriftsat vindmølle vil udgøre en samlet investering på forventeligt i størrelsesorden 50 mio. kr.

Med investeringen følger full-serviceaftale på vindmøllen.

Der skal ved indgåelse af købet af vindmøllen indgås areallejekontrakt med Hirtshals Havn.

Læs mere om vindmøllerne her

Image