Bestyrelsen i Hirtshals Havnefond

Vindmøllefonden administreres og ledes af en fondsbestyrelse, der består af lokale erhvervsfolk, som iht. fondens Fundats (vedtægter) udpeges af Hirtshals Havn og Hirtshals Service Group, hvor sidstnævnte er en sammenslutning af maritime servicevirksomheder på Hirtshals Havn, der repræsenterer 47 virksomheder og deres interesser i driften og udviklingen af havnen og dens serviceklynge.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der iht. fondens Fundats (vedtægter) udpeges således:

  • Hirtshals Havn udpeger 1 (ét) medlem
  • Hirtshals Service Group udpeger 1 (ét) medlem
  • Hirtshals Havn og Hirtshals Service Group udpeger i fællesskab 1 (ét) medlem

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål og aktiviteter. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 år.


Nedenfor præsenteres den udpegede bestyrelse med angivelse af udpeger og udpegningsdato/-periode samt det pågældende medlems øvrige ledelseshverv.

Tom Frandsen

Bestyrelsesformand

Udpeget d. 09.12.2020

Udpeget af: Hirtshals Havn og Hirtshals Service Group

Udpegningsperiode: 2 år

Tom Frandsen er tidligere områdedirektør i Jyske Bank med ansvar for Område Nord. Har i særlig grad haft fokus på erhvervskunder i bred forstand og i særlig grad fiskerisektoren med tilhørende servicevirksomheder og vindenergisektoren.

Af bestyrelses- og tillidsposter kan nævnes formandsposter i flere private virksomheder indenfor transport, slagteri, fiskeopdræt og ejendomsudvikling. Endeligt er Tom Frandsen tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor på HD uddannelsen.

Claus Roden Jensen

Bestyrelsesmedlem (uafhængigt)

Udpeget af: Hirtshals Havn 

Udpeget d. 21.11.2018

Udpegningsperiode: 4 år

Claus er direktør, stifter og medejer af HMU A/S Entreprenørforretning i Hirtshals, som beskæftiger knap 30 medarbejdere inden for byggeri og anlæg med alle former for jord-, kloak-, beton-, forsyning og belægningsarbejder såvel som tømrer/snedkerarbejde.

Per Christensen

Bestyrelsesmedlem (uafhængigt)

Udpeget af: Hirtshals Service Group

Udpeget d. 21.11.2018

Udpegningsperiode: 4 år

Per C er tidligere medejer og daglig leder af virksomheden Marine-El med placering på Hirtshals Havn. Desuden sidder han i bestyrelsen for Erhverv Hjørring og som formand for netværket Hirtshals Service Group. Hirtshals Service Group er en sammenslutning af maritime service-virksomheder på Hirtshals Havn. I den rolle repræsenterer Per Christensen 47 virksomheder og deres interesser i driften og udviklingen af havnen og dens service-klynge.

Fondsbestyrelsen er her samlet til bestyrelsesmøde efter den seneste konstituering. Ved samme lejlighed blev der på behørigt vis sagt tak til fondens oprindelige stifter og formand for bestyrelsen, proprietær og serieiværksætter Jens Peter Lunden.