Vindmøllerne


Fire Vestas V136 4,2MW på Hirtshals Havn

Lokalisering

De fire vindmøller er lokaliseret på landudvidelse på 250.000 m2, som Hirtshals Havn etablerede i 2015-2018.


Vindmøllerne er placeret i det logistik- og erhvervsområde, der kendetegner Hirtshals Havn. De enkelte vindmøller er placeret, så de i størst muligt omfang muliggør den fortsatte og innovative erhvervsudvikling på havnen.


De fire vindmøller er placeret direkte til Skagerrak, og lokaliseringen betegnes som en af Danmarks bedste, hvormed økonomien i de enkelte vindmøller er karakteriseret som attraktiv. For så vidt angår vindmøllernes el-produktion, betyder den havnøre placering, at produktionen tilnærmer sig hav-vind-el-produktion


Vindmøllerne

De fire vindmøller er standard vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, og vindmøllernes dimensioner opfylder kravene i plangrundlaget. De fire vindmøller er af typen Vestas V136 på 4,2MW.


Vindmøller blev opført i perioden marts til september 2019 og driftsætningen startede i uge ABC. 


Der tegnes full-serviceaftaler på vindmøllerne, der inkludere hovedkomponenter, og denne serviceaftale videresælges med vindmøllerne. Serviceaftalerne har en funktionsperiode på 20-25 år, og den årlige udgift er på et niveau i størrelsesorden 450.000-550.000 kr. pr. vindmølle.


Vindmøllernes el-produktion er beregnet til at udgøre ca. 17,5 GWh pr. år. pr. vindmølle. Der er tale om gennemsnittet af EMD Meso og vindmøllepro-ducenternes vindberegninger.


Vindmøllerne har en estimeret levetid på 25-30 år.


Investering

Møllerne på Hirtshals Havn skal medvirke til at sætte yderligere fokus på den grønne omstilling.


Det betyder at møllerne kan erhverves af virksomheder på Hirtshals Havn, der i sin produktion skal anvende såkaldt ”grøn strøm” fra vindmøllerne.

 

Prisen på møllerne vil i givet fald tage udgangspunkt i markedspriser for vindmøller, men tilpasset kravet om anvendelse på Hirtshals Havn.

 

To af møllerne er afsat med forventet overtagelse den 01.01.2025.

 

En mølle vil kunne stilles til rådighed fra den 01.01.2024

 

Den fjerde mølle ejes af et vindmøllelaug.

 

Kontakt bestyrelsen i Hirtshals Havnefond, eventuelt på mail til tomvfrandsen@outlook.dk

såfremt der er interesse for at erhverve den tilbageværende mølle.