Vindmøllerne


Fire Vestas V136 4,2MW på Hirtshals Havn

Lokalisering

De fire vindmøller er lokaliseret på landudvidelse på 250.000 m2, som Hirtshals Havn etablerede i 2015-2018.


Vindmøllerne er placeret i det logistik- og erhvervsområde, der kendetegner Hirtshals Havn. De enkelte vindmøller er placeret, så de i størst muligt omfang muliggør den fortsatte og innovative erhvervsudvikling på havnen.


De fire vindmøller er placeret direkte til Skagerrak, og lokaliseringen betegnes som en af Danmarks bedste, hvormed økonomien i de enkelte vindmøller er karakteriseret som attraktiv. For så vidt angår vindmøllernes el-produktion, betyder den havnøre placering, at produktionen tilnærmer sig hav-vind-el-produktion


Vindmøllerne

De fire vindmøller er standard vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, og vindmøllernes dimensioner opfylder kravene i plangrundlaget. De fire vindmøller er af typen Vestas V136 på 4,2MW.


Vindmøller blev opført i perioden marts til september 2019 og driftsætningen startede i uge ABC. 


Der tegnes full-serviceaftaler på vindmøllerne, der inkludere hovedkomponenter, og denne serviceaftale videresælges med vindmøllerne. Serviceaftalerne har en funktionsperiode på 20-25 år, og den årlige udgift er på et niveau i størrelsesorden 450.000-550.000 kr. pr. vindmølle.


Vindmøllernes el-produktion er beregnet til at udgøre ca. 17,5 GWh pr. år. pr. vindmølle. Der er tale om gennemsnittet af EMD Meso og vindmøllepro-ducenternes vindberegninger.


Vindmøllerne vil blive solgt med en binding på el-prisen på 26 øre pr. kWh i den 3-årig periode fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2022.


Vindmøllerne har en estimeret levetid på 25-30 år.


Investering

Som køber foretages en investering i én vindmølle til en markedsbestemt pris, der fastsættes gennem forhandling. Købet af en idriftsat vindmølle vil udgøre en samlet investering på forventeligt i størrelsesorden 50 mio. kr.


Med investeringen følger full-serviceaftale på vindmøllen.


Der skal ved indgåelse af købet af vindmøllen indgås areallejekontrakt med Hirtshals Havn.